B. Sruogos g. 18, 59209 Birštonas,
tel./faks. 8 319 65 640, sportas@birstonas.lt

Renginių kalendorius

<< rugsėjis, 2018 >>
PATKPŠS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Karjera


KONKURSAS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

BIRŠTONO SPORTO CENTRAS
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 300557130, B. Sruogos g. 18, Birštonas,
tel. 831965640, el. p. sportas@birstonas.lt,

Skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo pareigoms (1 et.) užimti.
1. Darbo pobūdis:
1.1. organizuoti ir koordinuoti savivaldybės sporto objektų statybą, renovaciją, užtikrinti planavimą, įgyvendinimą, vertinti ir analizuoti jų kokybę.
1.2. organizuoti, planuoti sporto veiklas, rūpintis sporto paslaugų plėtra.
1.3. rūpintis reklama bei vykdyti marketinginę sporto objektų veiklą.
1.4. organizuoti sporto renginius, tobulinti treniruočių, varžybų veiklos sistemą.
1.5. vykdyti įstaigos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus.
1.6. vykdyti mokomojo sportinio darbo planavimą, apskaitą;
1.7. teikti siūlymus tobulinant įstaigos veiklą, rengti projektus.
1.8. įgyvendinti strategines kūno kultūros ir sporto plano kryptis, užtikrinant savivaldybės, Lietuvos visuomenės poreikius atitinkančią kūno kultūros ir sporto kokybę, padidinti sporto sistemos efektyvumą, išplėtoti kūno kultūros ir sporto prieinamumą, sporto užsiėmimų mokymą.

2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
2.1. Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas ir sporto srities specialisto kvalifikacija.
2.2. Ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio, sportinio darbo stažas.
2.3. Geras lietuvių kalbos bei vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų mokėjimas.
2.4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu;
2.5. Išmanyti centro veiklos organizavimą, tikslus ir uždavinius, juos reglamentuojančius dokumentus, raštvedybą.
2.6. išmanyti sporto marketingą, planuojant kryptingą sporto paslaugų plėtrą.
2.7. žinoti Valstybinę ir Savivaldybės sporto politiką.
2.8. turėti strateginio planavimo, pokyčių valdymo bei dalykinio bendravimo įgūdžių.
2.9. gebėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
2.10. gebėti planuoti centro veiklą dirbant komandoje, priimti sprendimus, pasidalinti atsakomybe, turėti komunikacinių ir organizacinių gebėjimų;
2.11. žinoti, išmanyti ir gebėti savo darbe vadovautis Centro veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV direktoriaus įsakymais, Birštono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus, švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais bei šiuo pareigybės aprašymu
Privalumai: vadybinio ir/ar sportinio darbo, projektų rengimo, sporto centro veiklos organizavimo patirtis.
3. Pretendentas privalo pateikti:
3.1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (priedas 1).
3.2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.
3.3. Gyvenimo aprašymą.
3.4. Asmeninių privalomų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.
3.5. Užpildytą pretendento anketą (anketa gali būti pildoma pateikiant dokumentus asmeniškai) (priedas 2).
4. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, vietą ir laiką bus pranešta.
5. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos, patvirtintos notaro.
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. adresu: B. Sruogos g. 18, Birštonas.
Konkurso paskelbimo data – 2017 m. birželio 29 d.
Dokumentų priėmimo pabaiga – 2017 m. liepos 14 d.
Pretendentų atrankos posėdžio data – 2017 m. rugpjūčio 1 d.
Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Birštono sporto centro direktorius Saulius Smailys.
tel. 831965640, 868663648


Direktorius Saulius Smailys
Priedas 1

________________________________________________
(vardas, pavardė)

_______________________________________________________________
(adresas, telefonas)


Birštono sporto centro
Direktoriui Sauliui Smailiui


PRAŠYMAS

DĖL LEIDIMO DALYVAUTI KONKURSE
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

2017 m. ______________
BirštonasPrašau leisti dalyvauti konkurse Birštono sporto centro direktoriaus pavaduotojo pareigoms ( 1 et.) užimti.

PRIDEDAMA:
1.
2.
3.
4.
5.


________________________________________
(parašas) (vardas, pavardė)
Priedas 2
PRETENDENTO ANKETA

1. Pretendentas ___________________________________________________________________________
(vardas ir pavardė, asmens kodas)

2. Įstaiga, kuriai pateikiama anketa –Birštono sporto centras.

3. Pretenduojama į Birštono sporto centro direktoriaus pavaduotojo pareigas (1,0 et.).

4. Ar šios anketos 3 punkte nurodytame centre dirba asmenys, su kuriais Jus sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktinis, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai), ar kurio nors iš šių asmenų ir Jūsų darbas centre taptų susijęs su vieno tiesioginiu pavaldumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą?
__________________________________________________________________________
(jeigu taip – nurodykite tokio asmens pareigas, vardą ir pavardę)

5. Ar Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia Jums eiti pareigas, nurodytas šios anketos 3 punkte, taip pat pareigas šios anketos 3 punkte nurodytame centre? ___________________________________________________________________________

6. Ar esate pripažintas neveiksniu (ribotai veiksniu)? _______________________________

7. Ar esate kito juridinio asmens valdymo organo narys? ____________________________ ___________________________________________________________________________
(į šį klausimą privalo atsakyti tik pretendentas į įstaigos vadovo pareigas)


Pretendentas ______________________________________________________
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

2017 m. _________________
(data)

Direktorius Saulius Smailys
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

2017 m. _______________
(data)


Paieška